La Perla Bugaderia industrial disposa d'una nova caldera de vapor

Nova caldera de vapor per a La Perla Bugaderia industrial

Des de principis de gener de 2019 La Perla Bugaderia disposa d'una nova caldera de vapor en les seves instal·lacions, un nou actiu tecnològic d'acord amb el seu afany de renovació i actualització per oferir el millor servei de rentat industrial de roba a Barcelona.

Aquest nou generador de vapor saturat de mitja pressió amb inversió de flama disposa d'una estructura d'acer amb combustió pressuritzada. Aquests generadors de modern-concepte i alt-rendiment han estat dissenyats i desenvolupats en consonància amb la Directiva Europea 97/23 / EC (PED) així com amb els més recents estàndards nacionals i Europeus sobre recipients pressuritzats.

La seva implementació suposa un increment del 150% en la producció de vapor cada hora respecte la caldera que hi havia anteriorment, arribant fins als 1250kg / h. És important destacar també la superior eficiència energètica del 99% gràcies a l'ús d'un cremador de gas natural modulant intel·ligent que es regula segons l'històric de consum que va registrant diàriament.

Precisament a través de l'eficiència energètica d'aquest nou equipament, la bugaderia industrial de roba laboral La Perla Bugaderia pot mantenir el seu compromís orientat a la reducció de l'impacte de la seva activitat industrial sobre el medi ambient, traduït en un estalvi important en el consum de gas així com en una reducció proporcional en les emissions contaminants de NOx.

El vapor produït per aquesta nova caldera és utilitzat per escalfar de forma ràpida i eficient l'aigua usada en les rentadores que es fan servir per al rentat de la uniformitat laboral. El vapor és injectat a 140 graus centígrads i en tan sols uns segons aconsegueix escalfar l'aigua a la temperatura més adequada per al rentat d'uniformes de treball. Aquest augment en l'eficiència de tot el procés que aporta aquesta nova peça de maquinària, representa una millora substancial en la productivitat gràcies a un major rendiment combinat amb una major seguretat.